Zależność pomiędzy jasnością ekranu a natężeniem oświetlenia