Parametr EB w funkcji natężenia oświetlenia dla regulacji jasności ekranu oraz aplikacji Blue Light Filter