Tę cechę zawdzięczają swojej budowie, co przedstawia rysunek 1.