Regulamin pomiarów

Zanim zamówisz pomiary…

Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowy raport.

Przeczytaj e-book

Bądź krok do przodu. Popraw swój produkt. Zaoszczędź swój czas i pieniądze!

błędy przy konstrukcji opraw oświetleniowych


7 NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW PRZY KONSTRUKCJI OPRAW OŚWIETLENIOWYCH


08.06.2018 r.
Regulamin pomiarów
 1. Nazwa oprawy figurująca w protokole jest podawana przez producenta.

 2. Protokół pomiarowy zawiera standardowy zestaw informacji uzależniony od producenta sprzętu i oprogramowania. Wszelkie zmiany dokonywane na indywidualne życzenie klienta ( np. dodanie zdjęcia, zmiana języka) są dodatkowo płatne zgodnie z wyceną pracownika Laboratorium.

 3. Oprawa musi być przygotowana do pomiaru

  • posiada zestaw uchwytów niezbędnych do montażu na urządzeniach pomiarowych

  • wymagane jest wyświecenie oprawy przed wykonaniem pomiaru przez czas w jakim diody LED osiągają swoje optymalne parametry

 1. Wszelkie czynności składające się na dostosowanie oprawy do pomiaru (np. problemy z instalacją oprogramowania, montaż uchwytów) wyceniane są dodatkowo.

 2. Brak odpowiednich mocowań i możliwości ich instalacji może skutkować odmową wykonania pomiaru.

 3. Płatności:

  • płatność uiszczana jest z góry na podstawie dokonanej wyceny

  • wszelkie materiały przekazane do pomiarów nie podlegają zwrotowi do momentu uiszczenia opłaty za pomiar

  • protokoły pomiarowe są wysyłane w formie elektronicznej, na adres wskazany przez zamawiającego, po uiszczeniu opłaty za pomiar

  • zamawiający wyznacza osoby, które są upoważnione do omawiania wyników pomiarów

 1. Wszelkie informacje otrzymane od klientów pozostają tajemnicą i nie są udostępniane innym podmiotom.

 2. Koszty wysyłki (w obie strony) pokrywa Zamawiający.

 3. Protokoły pomiarowe:

  • nie są przeznaczone do edycji

  • publikowanie fragmentów bez zachowania całości kontekstu, dozwolone jest tylko za zgodą pisemną Laboratorium

  • każdy protokół dotyczy konkretnej zbadanej oprawy i nie odnosi się do innych produktów

 1. Pomiary niestandardowe wykraczające poza cennik wyceniane są indywidualnie.