Pomiary fotometryczne katalog

Podstawą działania naszego Laboratorium jest ciemnia, w której dokonywane są najważniejsze pomiary. Konstrukcja ciemni jest unikatowa w skali europejskiej. Fotogoniometr, kule Ulbrichta, spektrometry i pozostała aparatura pomiarowa umożliwia wykonanie wszystkich niezbędnych badań w jednym miejscu.
Pomiary główne
Pomiar bezpieczeństwa fotobiologicznego
Pomiar oddziaływania opraw i źródeł światła na wzrok i skórę człowieka. Jest to głównie badanie zagrożenia ze strony światła niebieskiego. Zgodnie z dyrektywami Nowego Podejścia należy spełnić normy dotyczące bezpieczeństwa, w tym PN-EN 62471 dotyczącą bezpieczeństwa fotobiologicznego. Dopiero ich spełnienie uprawnia do wystawienia deklaracji zgodności i oznakowania CE.
Pomiar krzywej fotometrycznej
Pomiar fotometryczny wykonywany w ciemni za pomocą fotogoniometru. Jego wynikiem jest krzywa rozsyłu światłości zwana inaczej wykresem biegunowym światła. W tym badaniu rezultatem jest też wartość strumienia całkowitego i skuteczność świetlna [lm/W].
Pomiar strumienia świetlnego
Pomiaru dokonuje się kuli całkującej Ulbrichta. Jest to sumaryczny strumień świetlny emitowany przez źródło lub oprawę.
Pomiar spektrum światła
Wykonywany za pomocą spektrometru z pewnej odległości od źródła lub w kuli całkującej Ulbrichta. Uzyskane wyniki pozwalają ocenić z jaką mocą emitowane są poszczególne długości fali świetlnej.
Pomiar temperatury barwowej CCT
Temperatura barwowa najbliższa CCT to inaczej barwa światła. Do jej pomiaru służy spektrometr.
Pomiar wskaźnika oddawania barw Ra (CRI)
Ten pomiar to jeden z kryteriów oceny jakościowej emitowanego światła. Uzyskana wartość mówi o tym, jak wiernie oddawane są barwy oświetlanych przedmiotów. Pomiaru dokonujemy za pomocą spektrometru.
Pomiar współrzędnych barwowych x, y (CIE1931, CIE1964)
Współrzędne x, y określają położenie na płaszczyźnie przestrzeni barw. Dzięki temu można ocenić, czy dane źródło światła odbiega od krzywej światła białego nadając mu jakiś odcień.
Pomiar skuteczności świetlnej
Aby określić skuteczność świetlną źródła musimy poznać całkowitą ilość emitowanego światła oraz moc elektryczną pobieraną przez to źródło [lm/W]. Najcześciej wartości te określa się podzczas pomiaru na goniometrze (na krzywej fotometrycznej) lub w kuli całkującej Ulbrichta (pomiar strumienia świetlnego).
Pomiar tętnienia światła
Tętnienie światła jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem wpływającym zarówno na samopoczucie człowieka jak i na bezpieczeństwo pracy. Badania te przeprowadza się szczególnie w przypadku źródeł LED o zasilaniu sekwencyjnym lub wysokonapięciowym bez elementów wygładzających (kondensatorów).
Pomiary pozostałe
Pomiary luminancji opraw oświetleniowych

Pomiar pozwalający ocenić „jasność” poszczególnych elementów oprawy, równomierność świecenia oraz wywoływane przez te oprawy olśnienie. Można dokonywać również pomiarów luminancji znaków, opraw awaryjnych oraz różnych powierzchni.

Pomiary ekranów LED

Pomiar „jasności” ekranów LED przy pomocy miernika luminancji. Mierzymy również częstotliwość odświeżania, ilość klatek na sekundę, kontrast i temperaturę barwową najbliższą CCT. Pomiary te umożliwiają porównanie parametrów ekranów chociażby w procedurach przetargowych.

Pomiary termowizyjne
Jedne z podstawowych pomiarów pozwalające określić nieprawidłowości w konstrukcji źródeł i opraw LED. Przesłanką do wykonania tych badań jest znaczny spadek strumienia w czasie wygrzewania źródła światła (krzywa wygrzewania jest tworzona podczas badania na goniometrze lub w kuli całkującej Ulbrichta).
Pomiary temperatury termoparą
Pomiar często wykonywany w miejscach trudnodostępnych do oceny przebiegu temperatury w czasie. Pozwala monitorować np. temperaturę zasilacza, obudowy, modułu LED itp.
Pomiar energii PAR, PPFD, PPF
Pomiary związane z energią świetlną dostarczaną dla roślin. Mają znaczenie w ocenie warunków wzrostu. Mogą być wykonywane z odległości (PAR, PPFD) lub w kuli całkującej Ulbrichta (PPF).
Pomiar stanowisk dla poligrafii zgodnie z normą ISO 3664
Pomiary stanowisk dopasowania koloru w hali druku umożliwiają ocenę parametrów świetlnych wymaganych przez normę ISO 3664:2009. Badanie takie pozwala na zmniejszenie częstotliwości wymiany źródeł, gdyż kryterium oceny nie jest czas, a wyniki natężenia i jakości światła.
Pomiar transmitancji (przepuszczalności) materiału
Pomiar ten pozwala określić stopień tłumienia światła przez materiały optyczne (szkło, plexiglas, mikropryzmę). Ocena przepuszczalności pozwala konstruktorom opraw oświetleniowych dobrać odpowiedni materiał. Wynikiem badania, oprócz wartości procentowej, jest wykres spektralny, który pozwala ocenić jakie długości fali są tłumione i w jakim stopniu (zmiana temperatury barwowej przez materiał optyki).
Pomiar energii z wybranego zakresu spektrum [W/m2]
Pomiar i obliczenia wykonywane na specjalne życzenie klienta. Ocenie podlega wybrany zakres pektralny widma.
Pomiar metameryzmu
Dokonywany przy okazji pomiarów spektralnych. Pozwala określić współczynniki mówiące o zmianie barwy oglądanych obiektów w badanym świetle.
Pomiar binowania
Binowanie to przydzielanie diod LED do odpowiednich grup charakteryzujących się zarówno parametrami elektrycznymi jak i świetlnymi. Pomiar pozwala nam ocenić partię diod pod względem powtarzalności parametrów świetlnych.
Usługi
Modyfikacja i tworzenie krzywych fotometrycznych teoretycznych
Na bazie istniejących już krzywych fotometrycznych (plików LDT i IES), możemy przygotować pliki po pewnych modyfikacjach (zmiana strumienia, mocy, kąta pochylenia oprawy, zmiany barwy itp.). W takich przypadkach ponowne pomiary fotometryczne nie są już potrzebne.
Obliczenia w programie Dialux
Przygotowujemy projekty oświetleniowe w programie Dialux z uwzględnieniem norm oświetleniowych.
Ocena UGR na podstawie krzywej fotometrycznej
Na podstawie plików LDT określamy poziom współczynnika olśnienia UGR. Pomagamy również konstruktorom w stworzeniu opraw o odpowiednim poziomie ograniczenia olśnienia.
Mieszanie spektrum barw
Na podstawie pomiarów spektrometrycznych mamy możliwość mieszania barw światła w odpowiednich proporcjach. Jest to szczególnie przydatne w oprawach o zmiennej barwie (Human Centric Lighting).
Inne pomiary
Przygotowujemy procedury pomiarowe pod indywidualne zapotrzebowanie klientów. Jesteśmy otwarci na eszelkiego rodzaju zagadnienia z dziedziny oświetlenia oraz pokrewnych.

Powiadamiaj mnie o nowościach

w ofercie!

Potrzebujesz pomocy w wyborze pakietu pomiarów? Wyślij nam wiadomość!

W sprawie dodatkowych pytań napisz do nas:

pomiary@laboratoriumfotometryczne.pl

zadzwoń: +48 531-382-106