Czy strumień świetlny oprawy może być większy od strumienia zastosowanych w niej diod LED?

Czy to możliwe? Skąd się to może wziąć? Zobacz krótki przewodnik jak to policzyć krok po kroku.

Ostatnio otrzymaliśmy do pomiaru od klienta oprawę parkową. Wyniki bardzo zaskoczyły wytwórcę oprawy, ponieważ całkowity strumień świetlny wyszedł o 13% wyższy niż (deklarowany przez producenta) strumień samego modułu LED w niej zainstalowanego!

Pokażę za chwilę jak wyjaśnić tą sytuację:

Krok 1. Zmierzyliśmy strumień świetlny samego modułu.

Okazało się, że jest on wyższy o ponad 17% od deklarowanego przez producenta.

Jak to możliwe? Otóż deklaracja producenta modułu LED dotyczyła średniej wartości strumienia bez uwzględnienia binowania diod.

Co to jest binowanie?

W dużym uproszczeniu polega na pogrupowaniu poszczególnych diod LED ze względu na podobne parametry w zakresie jednej określonej barwy światła. Inaczej mówiąc powtarzalność produktów uzależniona jest od doboru tych samych binów diod LED.

Wracamy zatem do do naszej oprawy i jej zaskakujących parametrów.

Krok 2. Odczytujemy minimalne deklarowane strumienie świetlne

Zastosowana dioda to CREE XTEAWT-E0-0000-00000HDE5. Moduł LED składa się z 24 diod i pracuje na prądzie 560mA.

Z karty katalogowej odczytaliśmy minimalne deklarowane strumienie w temperaturze 25°C i 85°C

Wynoszą one odpowiednio:

25°C 24 szt. x 118 lm = 2 832 lm

85°C 24 szt. x 107 lm = 2 568 lm

Krok 3. Wykres zależności strumienia świetlnego od prądu.

Nasz moduł pracuje na wyższym prądzie (560mA) niż przedstawiony w tabeli (350mA). Szukamy wykresu zależności strumienia świetlnego (Relative Luminous Flux) od prądu (Forward Current).

Krok 4. Wyliczamy średni strumień świetlny.

Dla wartości 560 mA strumień świetlny jest o 50% wyższy niż dla 350mA. Mamy zatem adekwatnie:

25°C 1,5 x 2832 lm = 4 248 lm

85°C 1,5 x 2568 lm = 3 852 lm

Kiedy wyliczymy średnią (4 248 + 3 852) : 2 uzyskujemy 4 050 lm. Producent, co prawda, podawał wartość 4 790 lm, mogła być ona jednak liczona dla innego binu.

Krok 5. Sprawdzamy jaki dokładnie mamy strumień teoretyczny.

Aby sprawdzić, jaki dokładnie strumień teoretyczny mamy, poprosiliśmy producenta o podanie konkretnego binu LED jaki zastosował i na tej podstawie obliczyliśmy teoretyczny strumień jaki powinniśmy otrzymać dla danej temperatury.

Zastosowany bin to XTEAWT-E0-0000-00000HDE5-5C4R5

Szukamy strumienia dla tego binu w tabelce:

Wg tabeli wartość minimalna strumienia dla 350mA to 139 lm, maksymalna to 148 lm dla diody LED.

Z obliczeń uzyskujemy strumień dla całego modułu:

min 24 szt. x 139 lm = 3 336 lm

max 24 szt. x 148 lm = 3 552 lm

Analogicznie jak poprzednio przeprowadzamy obliczenia dla prądu 560mA:

min 1,5 x 3 336 lm = 5 004 lm

max 1,5 x 3 552 lm = 5 328 lm

Krok 6. Korekta

Zmierzona temperatura naszego modułu wyniosła 50°C. Musimy zatem skorygować wartości do tych, jakie uzyskamy w tej temperaturze. Korzystamy z poniższego wykresu z karty katalogowej:

Jak widać dla tej temperatury strumień jest o 7% wyższy i wynosi odpowiednio:

min 1,07 x 3 336 lm = 5 354 lm

max 1,07 x 5 328 lm = 5 701 lm

Zatem średnia teoretyczna wartość strumienia świetlnego to 5 528 lm.

Krok 7. Porównanie wyniku teoretycznego z realnym, uzyskanym w Laboratorium.

Wynik, który uzyskaliśmy z pomiarów w kuli Ulbrichta, to 5 642 lm.

Pokazuje to zatem, że obliczenia teoretyczne zostały potwierdzone w pomiarach. W przypadku tej konkretnej oprawy daje to wynik wyższy o ponad 17% od deklarowanego przez producenta modułu LED.

Odpowiedzmy zatem na pytanie postawione w tytule: Czy strumień świetlny oprawy może być większy od strumienia zastosowanych w niej diod LED?

Strumień oprawy nie może być większy niż strumień zainstalowanych ledów. Tym, co może się różnić, są deklarowane wartości podawane przez producentów komponentów stosowanych w składaniu gotowych produktów.

Dlaczego jest to bardzo ważne z punktu widzenia producenta opraw?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której po zamontowaniu opraw następują pomiary powykonawcze. O ile w przypadku wyższej wartości jest to sytuacja do zaakceptowania, o tyle w przypadku niespełnienia obliczeń możemy oczekiwać konsekwencji w postaci zwiększenia wymaganej ilości opraw (o ile to możliwe), aż po utratę zaufania inwestora do firmy, co jest chyba najbardziej bolesne.

Oto jeden z wielu powodów, dla których warto zbadać parametry nie tylko gotowych opraw, ale również komponentów i od czasu do czasu zweryfikować swojego dostawcę.

Jeśli chcesz sprawdzić jak realnie wypada Twój produkt, zadzwoń i umów się na pomiar :531-382-106

Pozdrawiam,

Tomasz Przytarski